MarketingOost

Zwolle Marketing is onderdeel van MarketingOost. Naast Zwolle Marketing bestaat MarketingOost uit nog 6 toeristische (regio)merken, te weten IJsseldelta, Weerribben-Wieden, Vechtdal, Salland, Twente en Hanzesteden.

MarketingOost streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van deze merken. Ze doet dit door middel van regio-en stadsmarketing in de brede zin van het woord. De nadruk ligt op recreatie en toerisme, maar er is steeds meer aandacht voor andere domeinen, zoals wonen, werken, onderwijs en zorg, die samen met toerisme en recreatie de aantrekkelijkheid van stad en regio bepalen.

MarketingOost is evenals Zwolle Marketing gevestigd in Zwolle aan de Hanzelaan 351. Marketing Oost Tel: 038 - 421 67 98 Zwolle Marketing Tel: 038 - 421 38 44