New jobs

We are currently preparing students for jobs that don’t exist yet,
technologies that have not been invented yet ….
in order to solve problems we don’t even know are problems yet”
(Karl Fisch in Shift Happens)

Banen van de toekomst

Onder de naam New Jobs worden de onderwijsinstellingen en jij als student nog nadrukkelijker voorbereid op de toekomst. Een toekomst waarin een aantal traditionele beroepen zijn verdwenen en er continue nieuwe beroepen ontstaan. Deze toekomst vraagt om een nieuw type onderwijs zodat jij wordt opgeleid tot een kwalitatieve en sociale professional.

Hier in Zwolle zijn wij voortdurend bezig met het koppelen van deze elementen voor de nieuwe professionals. Zo werken de onderwijsinstellingen nauw samen met het bedrijfsleven en stimuleren en inspireren zij elkaar om op die manier een innovatieve werkomgeving te creëren. Een werkomgeving die goed aansluit op de banen van de toekomst.